Teretna-vozila.com - kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima

LMI Cargo, Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnosti

PRAVILNIK o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa PDF Ispis
Prijevoz
Utorak, 01 Travanj 2014 17:11

Danas je ponovno na repertoaru nešto sitno o pravilnicima i to danas o onom kojim se propisuje obrazac licencije i izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te sadržaj, ustroj i način vođenja upisnika.

Pravilnik kao i prateće obrasce u nastavku donosimo u cijelosti. - donosi portal Teretna-vozila.com - profesionalni vozači, kamion, kamioni, kamionski prijevoz i sve o njima!


 

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

453

Na temelju članka 14. stavka 5. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O LICENCIJAMA U DJELATNOSTI CESTOVNOG PROMETA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac licencije i izvoda licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu te sadržaj, ustroj i način vođenja upisnika.

Članak 2.

U postupku za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta, ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) utvrđuje da li pravna ili fizička osoba-obrtnik koja je registrirana za tu djelatnost, ispunjava uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 82/2013, u daljnjem tekstu: Zakon) i Uredbom (EZ) br. 1071/2009. za dobivanje licencije.

Članak 3.

U postupku za izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete iz članka 100. stavaka 1. i 3. Zakona.

Registraciju za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, pravna ili fizička osoba dokazuje rješenjem o upisu u sudski registar odnosno obrtnicom.

Vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora pravna ili fizička osoba dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

Stručnu osposobljenost pravna ili fizička osoba dokazuje uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti, ili preslikom diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog smjera.

Nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 100. stavka 3. podstavka 1., a očevidom utvrđuje uvjete iz stavka 3. podstavka 3. – 11. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 4.

U postupku dobivanja licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete iz članka 104. stavaka 1. i 3. Zakona.

Registraciju za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga, pravna ili fizička osoba dokazuje rješenjem o upisu u sudski registar odnosno obrtnicom.

Vlasništvo ili zakup objekta autobusnog kolodvora pravna ili fizička osoba dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

Stručnu osposobljenost pravna ili fizička osoba dokazuje uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti, ili preslikom diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog smjera.

Nadležno tijelo po službenoj dužnosti pribavlja dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 104. stavka 3. podstavka 1., a očevidom utvrđuje uvjete iz stavka 3. podstavka 3. – 7. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

Članak 5.

U postupku izdavanja licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu utvrđuje se da li pravna ili fizička osoba ispunjava uvjete iz članka 98. stavaka 2. i 3. Zakona.

Registraciju za obavljanje agencijske djelatnosti pravna ili fizička osoba dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

Pravna i fizička osoba, da ima poslovni prostor, dokazuje izvatkom iz zemljišnih knjiga ili ugovorom o zakupu.

Stručnu osposobljenost pravna ili fizička osoba dokazuje uvjerenjem o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti, ili preslikom diplome o stečenoj VSS ili VŠS cestovnog smjera.

Pravna ili fizička osoba dokazuje da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu sukladno Zakonu.

Nadležno tijelo po službenoj dužnosti očevidom utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz članka 98. stavka 3. podstavka 1. Zakona i o tome sastavlja zapisnik.

OBRAZAC LICENCIJE I IZVODA LICENCIJE

Članak 6.

Obrazac licencije za obavljanje unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište prijevoznika, vrstu prijevoza za koju se izdaje licencija, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Na izvodu licencije za pojedino vozilo se, uz podatke iz stavka 1. ovoga članka, upisuju i podaci o vozilu: marki i tipu, broju šasije, registarskoj oznaci vozila, godini proizvodnje, te broj obrtnice odnosno matični broj subjekta.

Licencija se tiska na formatu A4, a izvod licencije, koji ima dva dijela, je sljedećih dimenzija: kada je otklopljen 148 × 105 milimetra, a kada je preklopljen 74 × 105 milimetra.

Obrazac licencije i izvod licencije moraju biti tiskani na posebno zaštićenom papiru koji ima vodeni žig, UV zaštitu i hologramsku zaštitu.

Obrazac licencije i izvoda licencije tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

Obrazac licencije za obavljanje kolodvorskih usluga za autobusne i teretne kolodvore sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Obrazac licencije tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 8.

Obrazac licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu sadrži: grb Republike Hrvatske, naziv nadležnog tijela koje izdaje licenciju, broj licencije, klasu i urbroj, ime i prezime, odnosno naziv i sjedište pravne ili fizičke osobe, mjesto i datum izdavanja licencije, rok važenja, žig nadležnog tijela i potpis odgovorne osobe.

Obrazac licencije tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 9.

Obrasci licencije i izvoda licencije za sve vrste prijevoza u unutarnjem javnom cestovnom prometu su svijetlo smeđe boje.

Obrazac licencije za kolodvorske usluge je bijele boje.

Obrazac licencije za agencijsku djelatnost je žute boje.

SADRŽAJ, USTROJ I NAČIN VOĐENJA I KORIŠTENJA UPISNIKA LICENCIJE

Članak 10.

Nadležna tijela koja izdaju licenciju za obavljanje kolodvorskih usluga dužna su voditi upisnik o izdanim licencijama.

Upisnik o izdanim licencijama vodi se na obrascu veličine A4 uvezanim u knjigu.

Upisnik o izdanim licencijama može se voditi u elektroničkom obliku, u istovjetnom obliku i sadržaju.

Ako se upisnik o izdanim licencijama vodi u elektroničkom obliku, obvezno se ispisuje i uvezuje u knjigu.

Upisnik o izdanim licencijama je javan.

Obrazac upisnika tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 11.

Upisnik izdanih licencija za kolodvorske usluge sadrži: redni broj, ime i prezime, prebivalište ili naziv i sjedište fizičke ili pravne osobe koja obavlja kolodvorske usluge, broj licencije te datum izdavanja i rok važenja.

Članak 12.

Uredi državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, dostavljaju presliku licencija iz ovoga Pravilnika ministarstvu nadležnom za promet (Uprava cestovnog i željezničkog prometa i Uprava prometne inspekcije), najkasnije u roku od osam dana od dana izdavanja licencije.

Članak 13.

Prijevoznik, pravna ili fizička osoba koja obavlja kolodvorske usluge te posrednik u cestovnom prijevozu dužni su gubitak, krađu ili uništenje licencije i izvoda licencije, objaviti u »Narodnim novinama«.

Nadležno tijelo izdat će duplikat licencije, izvoda licencije, nakon što prijevoznik pravna ili fizička osoba koja obavlja kolodvorske usluge te posrednik u cestovnom prijevozu, dokaže da je nestanak isprave objavila u »Narodnim novinama«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa (»Narodne novine«, broj 128/2010).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/15

Urbroj: 530-05-1-1-3-14-1

Zagreb, 17. veljače 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r

 

OBRASCI

Obrasce koji su sastavni dio ovog Pravilnika pronaći možete klikom OVDJE.

 
Međunarodni prijevoz tereta na relacijama Italija - Slovenija - Austrija - Hrvatska
Forum o kamionima

Sport i događaji

left direction
FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck Show-u, ovim putem donosimo vam novost ...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu iz Scanie, e onda se prijavite i Vi na n...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natjecanje koje je na globalnoj razini pokre...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čemu je riječ - ne znamo! Naime, jučer s...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će se održati u Volvo/Renault Trucks Servi...
POZIVNICA: Open Air Festival Lokve - TRUCK SHOW 2014
Iako pomalo iznenadno današnjim prolazom kroz Ravnu Goru, ugledao sam plakat za ovaj događaj i e...
Batalić odnio pobjedu na The Driver's fuel challenge 2014. natjecanju iz VOLVO TRUCKS-a
Najprije čestitke pobjedniku koji je upravo na ovom natjecanju dominirao i 2012. godine. Bio je t...
SLATINA: Održana radionica o radu s tahografom
Kako doznaje Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu Ceha prijevozničkog obrta u prostorijama ...
Najavljujemo: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
Prema najavi i pozivu od strane tvrtke TTI d.o.o. iz Varaždinskih Toplica, ovlaštenog distribute...
NAJAVA: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG), 09-10.05.2014.
Iako detalja na internetu još uvijek nema, ono bitno postoji. Naime, nakon dužeg održavanja ovo...
right direction

Svakodnevne novosti

left direction
Trebate prijevoz? Prijevoz kamionom / kamionski prijevoz na relacijama IT>SLO>A>HR ...LMI Cargo, Rijeka
Djelatnost međunarodnog prijevoza tereta, skladištenja, prekrcaja i ostalih uslužnih djelatnost...
INSPEKTORI cestovnog prometa obavili akciju inspekcijskog nadzora prijevoza putnika i tereta, 02.09.2014.
Kako navodi MUP, inspektori cestovnoga prometa Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za...
Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu iste, 8. srpnja predstavnici vodstva Ceha p...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "teaser" - je! Točnije, ova izvedba stiže n...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuzela je ekipa Sauber F1 Team-a i to po če...
GYMKHANA ala Mike Ryan ft. Freightliner CASCADIA...ovako se to radi diljem Long Beacha
Kako već poznato driftanje bi postalo predosadno, u ovoj se rundi pobrinuo Mike Ryan i njegova ve...
ISPITNI ROK za upravitelja prijevoza 17. svibnja
Kako navodi službeni portal Hrvatske obrtničke komore, idući ispitni rok za sve zainteresirane ...
Održana akcija INSPEKCIJSKOG NADZORA cestovnog prijevoza tereta... Goričan i Mursko Središće
Kako donosi Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Inspektori cestovnog prometa u surad...
Finski SISU želi preuzeti FAP u cijelosti
Kako navode mediji, ali i priopćenje od strane Vlade Srbije, finska tvrtka "Sisu Auto" zainteresi...
Mercedes-Benz ACTROS SLT 4160 na SERVISU ...ovako to izgleda s one strane
Tvrtka Automobili Škojo d.o.o. donosi nam ovog puta malu ekskluzivu i to putem njihove reportaže...
right direction

Posjetite nas i na:

Teretna i dostavna vozila

SCANIA Red Passion ...još jedna crvena serija, a nije riječ o Ferrariju
Dokaz da nije crvena boja rezervirana samo za Ferrari doka...
VOLVO FH i FH16 u novoj VOLVO OCEAN RACE ediciji
Punim jedrima naprijed ponovno će zaploviti jedrilice i u...
Predstavljen NOVI RENAULT MASTER u Birminghamu
Upravo s ovogodišnjeg Commercial Vehicle Show-a u Birming...
Posebna EDICIJA: SCANIA Blue Stream ...by Svempa
Prohujala s vihorom! - Scania Blue Stream! I evo nam još...
NOVI IVECO DAILY ...treća generacija stiže prije ljeta
Nakon raznih "zamaskiranih" fotografija, uslijedile su one...

Prijevoz

Najavaljujemo: EUROTRANS Forum 2014 - Konkurentnost hrvatskih prijevoznika
Iako ćemo još detaljnije o terminima i programu rada pis...
TimoCom sada je i mobilno dostupan ...premijera na IAA Hannover
„Pokretanje budućnosti“ – tako glasi moto ovogodiš...
COD 95:  Poziv vozačima na periodičku izobrazbu, Krapina
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička kom...
ISPITNI ROK za prijevnoznike 13.rujna
Kako najavljuje Hrvatska obrtnička komora, sljedeći, 150...

Svakodnevno

Ceh prijevoznika na sastanku s ministrom Dončićem
Kako navodi Hrvatska obrtnička komora, na inicijativu ist...
Još jedna SCANIA u rukama Svempe ...premijera ovog vikenda!
Ne, nažalost još fotografije nisu objavljene, ali "tease...
SAUBER F1 TEAM putuje s 4 nova Renault Trucks T modela kamiona
Ključeve nova četiri T modela iz Renault Trucksa, preuze...

Događaji

FOTO - POSJETILI SMO: 3. Hrvatski Truck Show, Grobnik, HR
Evo povodom dosta upita putem Facebook-a o Hrvatskom Truck...
PRIJAVITE SE: Scania Driver Competition - YOUNG EUROPEAN TRUCK DRIVER 2014
"Možete li više od samog upravljanja kamionom?" - kažu ...
ESTONCI pobjednici Driver's Fuel Challenge 2014 natjecanja - by VOLVO TRUCKS
Kako navodi službeni portal Volvo Trucks-a Hrvatska, natj...
GROBNIK: Mercedes-Benz Driving Days u toku ???
Da, upitnici pri kraju naslova su s razlogom pošto o čem...
POZIVNICA: Dan otvorenih vrata VOLVO i RENAULT TRUCKS
Dobili smo pozvinicu za DAN OTVORENIH VRATA 2014 koji će ...

Vaše novosti

BILI SMO: KAMION&BUS Roll Show 2014, Pojatno (ZG)
Kao i svaki put do sada, ekipa foruma Teretna-vozila.com o...
BILI SMO: Dan otvorenih vrata MERCEDES-BENZ ...u organizaciji Emil Frey Auto Centra u Zagrebu
Prošlog utorka, u organizaciji prodajno-servisnog novog E...
POSJETILI SMO: DAF ROAD SHOW 2014 ...Varaždinske Toplice
O čemu da govorimo? Sve smo već najavili, prema pozivu o...
POSJETILI SMO: Pit Stop Show Cars No3 2014, RIJEKA
Nakon dva uspješna natjecanja prethodnih godina, uslijedi...
VI STE OVDJE: Home Prijevoz PRAVILNIK o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa
rent a kombi rent-a-kombi rent a kombi rijeka najam kombija rijeka najam kombija zadar najam kombija pula najam kombija porec najam kombija pazin najam kombija opatija rent a kombi opatija rent a kombi zadar rent a kombi pula rent a kombi porec kombi najam rijeka kombi najam pula kombi najam zadar kombi najam pazin kombi najam rijeka rent a car rent a car rijeka rent a car pula rent a car zadar rent a car porec rent a car pazin iznajmljivanje kombi vozila iznajmljivanje kombi vozila pula iznajmljivanje kombi vozila rijeka iznajmljivanje kombi vozila zadar iznajmljivanje kombi vozila porec iznajmljivanje kombi vozila pazin kombi vozila kombi prijevoz kombi prijevoz pula kombi prijevoz rijeka kombi prijevoz porec kombi prijevoz zadar iznajmljivanje kombija iznajmljivanje kombija pula iznajmljivanje kombija rijeka iznajmljivanje kombija zadar iznajmljivanje kombija porec